ประกาศเลขที่ 1/2564
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โพรบิท แอดไวซอรี่ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โพรบิท แอดไวซอรี่ จำกัด (บริษัท) ขอเรียนให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปทราบว่า ข้อมูล เอกสาร และ โลโก้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.probitco.com เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท เท่านั้น ผู้ใดนำไปใช้แอบอ้าง หรือ กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด นอกจากนี้ บริษัทยังพบว่ามีผู้แอบอ้างและนำชื่อของบริษัทไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง บริษัทขอประกาศให้ทราบว่าโดยทั่วกันว่า บริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท และบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ http://bitc5.com, เฟสบุ๊กเพจ Bitc5.com By joy, การทำคลิปผ่าน YouTube รวมทั้งการชักชวนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่ได้ใช้ชื่อ โลโก้ และเอกสารของบริษัท ไปแสดงกล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อชักชวนให้มีการลงทุนในบิทคอยน์หรือหลักทรัพย์อื่นๆ
บริษัทขอให้ลูกค้าโปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกใช้บริการและหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการกระทำการดังกล่าวข้างต้นในทุกกรณี ทั้งนี้ หากลูกค้าท่านใดมีข้อสอบถามเพื่อเติมเกี่ยวกับบริการของบริษัท หรือประสงค์จะแจ้งเบาะแสการนำชื่อ โลโก้ และเอกสารของบริษัทไปใช้ในทางที่มิชอบใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล info@probitco.com
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ