บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โพรบิท แอดไวซอรี่ จำกัด

Probit Investment Advisory Securities Company Limited

PROBIT INVESTMENT ADVISORY คือ สถาบันให้คำปรึกษาการลงทุนหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้วิจารณญาณที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ กลยุทธ์การลงทุน จากบุคลากรมืออาชีพ เพื่อให้บริการการปรึกษาการลงทุนที่รังสรรค์ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดบนธุรกิจที่มีศักยภาพ ให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

PROBIT คือระเบียบในการตัดสินใจลงทุนหุ้นทั้งขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ไปเจอตัวแปรที่มีผลสรุปเท่ากับ ศูนย์ หรือ หนึ่ง ซึ่งหมายถึงจังหวะที่สมควรหยุด หรือจังหวะในการไปต่อ เพื่อบรรลุคำตอบเสมอ เปรียบเสมือนสมการของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เม็ดเงิน ข่าวสาร สู่บทสรุปการรอบรู้ในการลงทุน เพื่อบรรลุคำตอบในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน